เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
  การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2560 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1023/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 [อ่านรายละเอียด]
 
  นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ [อ่านรายละเอียด]
 
  เขต ๒ หนุนจัดมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชนเตรียมพร้อมรับตลาดอาเซียน [อ่านรายละเอียด]
 
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 นี้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ. เมือง จ. ระยอง [อ่านรายละเอียด]
 
  ถ่านดูดกลิ่น [อ่านรายละเอียด]
 
  สสข.เขต 5 ร่วมกับ 14 จังหวัดภาคใต้ จัดงานสุดยอดสินค้าวิสาหกิจชุมชน วันที่ 13 - 15 กันยายน 2550 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา [อ่านรายละเอียด]
 
  ชีอีโอจังหวัดพะเยาให้ความสำคัญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพะเยา [อ่านรายละเอียด]
 
 
 
  วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี2559 [อ่านรายละเอียด]