หัวข้อคำถาม :  89. จุดเริ่มต้นของการเกิดวิสาหกิจชุมชนจะเริ่มต้นอย่างไร เกี่ยวข้องกับการทำแผนแม่บทชุมชน อย่างไร
     วิสาหกิจชุมชนจะเกิดจากการเรียนรู้และการจัดการ เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนก่อน เพื่อค้นหาศักยภาพของตนเองและพัฒนาศักยภาพดังกล่าวไปสู่การพึ่งพาตนเอง ดังนั้น การทำแผนแม่บทชุมชน จึงมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดวิสาหกิจชุมชนอย่างมาก เนื่องจากแผนแม่บทชุมชน คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ที่ชุมชนร่วมกันพัฒนาขึ้นโดยกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เข้าใจศักยภาพของทุนชุมชนที่มีอยู่อย่างแท้จริง และหาแนวทางที่จะพัฒนาทุนดังกล่าวไปสู่การพึ่งพาตนเองแผนแม่บทชุมชน ไม่ได้เกิดขึ้นจากการนั่งคิดกันเองหรือการที่คนในชุมชนมาประชุมพูดคุยถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนกันแค่ 2 – 3 ชั่วโมง แล้วจะได้แผนแม่บทชุมชนออกมา แต่จะต้องเป็นแผนที่เกิดมาจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อวิถีชุมชน ข้อมูลประวัติความเป็นมาของชุมชนทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญา ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนว่ามีอะไรบ้าง
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง