หัวข้อคำถาม :  78. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้กี่คณะ คณะละกี่คน และแต่ละคณะจะต้องมีองค์ประกอบอย่างไร
     การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาการไม่ได้มีการกำหนดว่าจะสามารถแต่งตั้งได้กี่คณะ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความจำเป็นที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อมาพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ แต่ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงงบประมาณ เพราะในการประชุมคณะอนุกรรมการทุกครั้ง จะสามารถมีสิทธิ์เบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆได้
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง