หัวข้อคำถาม :  76. เนื่องจากมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน แต่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการตามที่ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 กำหนด ดังนั้น จะสามารถแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมได้หรือไม่
     ไม่ได้ เนื่องจากการเป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนั้น เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 บัญญัติไว้แล้วว่าให้ตำแหน่งใด หรือบุคคลใดบ้างที่จะเป็นกรรมการได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลใด หรือตำแหน่งใดเป็นกรรมการได้อีก แต่อย่างไรก็ตามหากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด พิจารณาเห็นว่ายังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอีก ก็สามารถแต่งตั้งหน่วยงานนั้นๆ ให้เป็นอนุกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 (มาตรา 19) บัญญัติให้อำนาจไว้
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง