หัวข้อคำถาม :  69. กรณีที่มีบางจังหวัดมีการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการนี้ มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม และเบี้ยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นได้หรือไม่
     ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นแต่อย่างใด เนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มาตรา 20 ไม่ได้กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดไว้ ดังนั้นหากจังหวัดใดมีการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ตำแหน่งดังกล่าวก็คงเป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งขึ้นมาเป็นการภายในจังหวัดเท่านั้นไม่มีกฎหมายรับรองสถานะแต่อย่างใด
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง