หัวข้อคำถาม :  67. ในการพ้นตำแหน่งก่อนวาระของกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการแทนภายในกี่วัน
     ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มาตรา 17 ในกรณีที่กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ จะต้องมีการแต่งตั้งผู้อื่นดำรงตำแหน่งแทน โดยเป็นอำนาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้มีการแต่งตั้ง ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 16 และข้อ 23 แห่งระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชมจังหวัด พ.ศ.2548 และให้ผู้ได้รับตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ทั้งนี้ถ้าวาระของกรรมการเหลือไม่ถึง 90 วัน ก็ไม่ต้องดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง