หัวข้อคำถาม :  64. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด และคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนมีวาระในการดำรงตำแหน่งกี่ปี
วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ จะแบ่งการพิจารณาเป็น 2 ประเด็น คือ 
     1. ผู้ที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการเหล่านี้เป็นไปโดยตำแหน่งไม่มีวาระ 
     2. ผู้ที่เป็นกรรมการโดยการแต่งตั้ง ได้แก่ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง