หัวข้อคำถาม :  63. บุคคลคนหนึ่งจะสมัครเป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน และกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดทั้งสองระดับได้หรือไม่
     ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด พ.ศ.2548 ไม่ได้มีการกำหนดเป็นข้อห้ามว่าบุคคลคนหนึ่งจะต้องสมัครเป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน หรือกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น หากบุคคลใดพิจารณาแล้วเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดได้ บุคคลนั้นก็ย่อมสามารถสมัครเป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดได้ทั้งสองระดับ และหากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสมก็สามารถได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการทั้งสองระดับได้
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง