หัวข้อคำถาม :  61. ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามารถ เป็นกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     ได้ เนื่องจากตำแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ไม่ถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ดังนั้น ตำแหน่งดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 แต่อย่างใด
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง