หัวข้อคำถาม :  58. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด สามารถสมัครเป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้หรือไม่ อย่างไร
     ไม่ได้ ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 และข้อ 22 แห่งระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด พ.ศ.2548 แต่อย่างไรก็ตามหากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านการค้าและอุตสาหกรรม ก็สามารถพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง