หัวข้อคำถาม :  57. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องทำการสรรหาเหมือนกรรมการผ้แทนวิสาหกิจชุมชนหรือไม่
     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต้องผ่านการพิจารณาสรรหาเหมือนกับกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 แล้วเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี สามารถดำเนินการแต่งตั้งได้เลย
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง