หัวข้อคำถาม :  47. คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมได้หรือไม่
     ไม่ได้ เพราะคณะกรรมการสรรหาไม่ใช่คณะกรรมการที่พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม พ.ศ.2547 กำหนดให้มีสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมได้
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง