หัวข้อคำถาม :  46. หากกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมีเหตุอันต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำเป็นที่จะต้องตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนใหม่หรือไม่ อย่างไร
     หากกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมีเหตุอันต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดใหม่ เพื่อดำเนินการสรรหาผู้แทนวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง แต่หากวาระของกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดที่ว่างนั้นมีวาระเหลือไม่ถึง 90 วัน จะไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาก็ได้ เนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ในมาตรา 17 ระบุว่าหากวาระของกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเหลืออยู่ไม่ถึง 90 วัน จะไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง