หัวข้อคำถาม :  45. คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร / จังหวัด มีวาระในการดำรงตำแหน่งกี่ปี
     คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร / จังหวัด จะไม่มีวาระในการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินการสรรหาผู้แทนวิสาหกิจชุมชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ดังนั้น เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนแล้ว คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนก็จะหมดหน้าที่ไป
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง