หัวข้อคำถาม :  44. ผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดคือใคร
     ผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน คือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด พ.ศ.2548
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง