หัวข้อคำถาม :  43. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมีอะไรบ้าง
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ประกอบด้วย 
     1. ประวัติส่วนตัว 
     2. ประวัติการทำงานด้านวิสาหกิจชุมชนซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
     3. หนังสือรับรองประวัติการทำงานด้านวิสาหกิจชุมชนของผู้สมัคร โดยสมาชิกในกลุ่มไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นผู้รับรอง
     4. หนังสือรับรองเกียรติคุณอื่น ๆ (ถ้ามี)
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง