หัวข้อคำถาม :  103. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มี 2 ประเภท ได้แก่  
     1. เครือข่ายภายใน เป็นเครือข่ายที่มีการจัดความสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้าน ตำบล  
     2. เครือข่ายภายนอก เป็นเครือข่ายที่มีการจัดความสัมพันธ์ในในระดับอำเภอจังหวัด ภาค แต่ทั้งนี้ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ที่จะขอรับการจดทะเบียน ไม่ได้หมายความถึงเฉพาะวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเครือข่ายกันเองเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง บุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่มีส่วนช่วยเหลือ เกื้อกูลให้การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนประสบผลสำเร็จอีกด้วย
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง