หัวข้อคำถาม :  100. ตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างไร
ตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชน จะแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ
     1. ตลาดภายในชุมชน จะเป็นการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลัก โดยจะเน้นเพื่อใช้ในครอบครัว มีการจำหน่ายในชุมชน หรือระหว่างชุมชนที่เครือข่าย
     2. ตลาดภายนอกชุมชน หากมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่ดี มีคุณภาพ สามารถจะพัฒนานำออกจำหน่าย แข่งขันสู่ตลาดภายนอกต่อไป
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง