หัวข้อคำถาม :  98. กิจการที่มีเจ้าของเพียง 1-2 คน แต่มีการจ้างแรงงานของคนในชุมชนให้ดำเนินการผลิตสินค้า ถือว่ากิจการนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนหรือไม่
     1. ไม่ถือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากไม่ได้เป็นการรวมตัวของคนในชุมชน เป็นเพียง 
การจ้างแรงงาน ของคนในชุมชน เพื่อการผลิตสินค้า ซึ่งอาจจำหน่ายในชุมชนหรือนอกชุมชนก็ได้ 
     2. ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของ 
วิสาหกิจชุมชนกำหนดไว้ว่า กิจการที่เป็นวิสาหกิจชุมชน จะต้องเกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ที่มีความผูกพันและมีวิถีชีวิตร่วมกัน ดังนั้น กิจการที่มีเจ้าของเพียง 1-2 คน ถือว่าไม่ใช่
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง