หัวข้อคำถาม :  96. วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวข้องกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์อย่างไร
     OTOP SMEs กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และสหกรณ์ เป็นการดำเนินการที่มุ่งเน้นในเรื่องของรายได้ และกำไรเป็นหลัก เป็นการผลิตเพื่อการแข่งขันกับตลาดภายนอก ต่างจากวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป้าหมายแรกเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคและอุปโภคในชุมชนเป็นหลัก เป็นการพึ่งพาตนเองในระดับครอบครัวและชุมชน โดยจะคำนึงถึงความสมดุลในระบบนิเวศน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเมื่อมีความเข้มแข็ง มีความพร้อม และสินค้าเป็นที่นิยมของตลาดภายนอกก็จะนำไปสู่การผลิตเพื่อการแข่งขันต่อไปในอนาคต
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง