หัวข้อคำถาม :  95. วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวข้องกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างไร
     โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จะเน้นที่การผลิตผลิตภัณฑ์ แล้วคัดเลือกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีเด่นของตำบลนั้นออกมาจำหน่ายสู่ท้องตลาด ซึ่งการผลิตจะมุ่งในเรื่องของการผลิตเพื่อการแข่งขันกับตลาดภายนอก เพื่อให้เกิดรายได้และกำไร ส่วนวิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนในการประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ซึ่งเริ่มจากให้ชุมชนมีระบบคิด ระบบการจัดการที่ชัดเจนว่า อะไรที่จะทำเพื่อกินเพื่อใช้ และอะไรที่เหลือกินเหลือใช้ ซึ่งเป้าหมายแรกจะเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคและอุปโภคในครอบครัวและในชุมชนเป็นหลักก่อน เป็นการพึ่งพาตนเองระดับครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเมื่อชุมชนมีความเข้มแข็ง และสินค้าเป็นที่นิยมของตลาดภายนอกก็จะนำไปสู่การผลิตเพื่อการแข่งขันในอนาคต
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง