หัวข้อคำถาม :  91. วิสาหกิจชุมชนเน้นเรื่องใดมากที่สุด
     เน้นวิธีการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนให้สามารถจัดการตนเอง ชุมชน และทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนก่อน
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง