ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักพายน้อย
รหัสทะเบียน : 4-34-15-07/1-0003
ที่อยู่ : เลขที่ 47 หมู่ที่ 11 ถนน ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 0856104773
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสมหมาย จิตรมั่น
2. นางบัวรอน มุงคุลพรม
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,857,426 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย