ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมศิลป์ ถิ่นเจ้าพระยา
รหัสทะเบียน : 1-18-04-01/1-0024
ที่อยู่ : เลขที่ 80/2 หมู่ที่ 7 ถนน - ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ : 0911948499
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสุธิมา พรมมี
2. นางยศยา กิจอรุณ
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,302,754 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย