ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวศิลป์วิทย์
รหัสทะเบียน : 1-10-28-01/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 10 หมู่ที่ ถนน แขวงทุ่งวัดดอน เขตเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 022119421
โทรสาร : 022119421
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายวศิลป์วิทย์ จตุรงคสัมฤทธิ์
2. นางอรวรรณ รัตนยาติกุล
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,685,514 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย