ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนGreen PaPa (กรีน ปาป้า)
รหัสทะเบียน : 1-10-27-01/1-0015
ที่อยู่ : เลขที่ 75 หมู่ที่ ถนน แขวงคลองกุ่ม เขตเขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0946644924
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายพรชัย เตชประภาสรัตน์
2. นางสาวแตงอ่อน มั่นใจตน
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,685,514 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย