ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านขวัญเรียม
รหัสทะเบียน : 1-10-27-01/1-0014
ที่อยู่ : เลขที่ 5/6 หมู่ที่ 6 ถนน แขวงคลองกุ่ม เขตเขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 081067459708
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสมชาย มีประเสริฐ
2. นางสาวตะวันเดือน วรรณวงษ์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,685,514 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย