ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับชุบทอง
รหัสทะเบียน : 1-10-27-01/1-0002
ที่อยู่ : เลขที่ 650/159 หมู่ที่ 5 ถนน แขวงคลองกุ่ม เขตเขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 027348713
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายผาย บัวคลี่
2. นายเมือง แพงมา
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,826,295 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย