ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนชมรมสมุนไพรและอาชีพเสริม2000
รหัสทะเบียน : 1-10-26-01/1-0003
ที่อยู่ : เลขที่ 1406 หมู่ที่ ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตเขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 022452408
โทรสาร : 026924496
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสมพงษ์ อุดมธารักษ์
2. นางสาวเพ็ญอำพันธ์ ชิยานนท์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,685,544 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย