ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนน้อย บายศรี
รหัสทะเบียน : 1-10-24-02/1-0003
ที่อยู่ : เลขที่ 171 หมู่ที่ ถนน แขวงบางปะกอก เขตเขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0850753449
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสมใจ ว่องพิทูรมานะชัย
2. นางสาววสุภรณ์ ว่องพิทูรมานะชัย
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,685,544 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย