ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพรทิพย์
รหัสทะเบียน : 1-10-24-02/1-0002
ที่อยู่ : เลขที่ 80/2 หมู่ที่ 6 ถนน แขวงบางปะกอก เขตเขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 050559392
โทรสาร : 023541234
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางพรทิพย์ มาชื่น
2. นางจันทิมา ศิริโภคสัมพันธ์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,685,544 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย