ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดสามัคคีราษฎร์บูรณะ
รหัสทะเบียน : 1-10-24-01/1-0005
ที่อยู่ : เลขที่ 16 หมู่ที่ ถนน ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตเขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 028167078
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายไหว พยุงวงษ์
2. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อย
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,685,518 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย