ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพและสินค้า
รหัสทะเบียน : 1-10-23-02/1-0018
ที่อยู่ : เลขที่ 458/255 หมู่ที่ ถนน แขวงหนองแขม เขตเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0985623254
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายอัครพงศ์ ฤทัยเรืองนนท์
2. นางสาวอภันตรี ลิ้มชัยพฤกษ์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,685,544 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย