ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนธนบุรีคัดสรร
รหัสทะเบียน : 1-10-23-02/1-0017
ที่อยู่ : เลขที่ 10 หมู่ที่ ถนน เลียบคลองฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0992654626
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวพรพรรณ แววสิงห์งาม
2. นางสาวพิชชนันช์ ทวิทิชากร
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,685,544 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย