ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพชรเกษม 81
รหัสทะเบียน : 1-10-23-02/1-0016
ที่อยู่ : เลขที่ 780 หมู่ที่ ถนน แขวงหนองแขม เขตเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0891999371
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวกฤติพร สุวรรรา
2. นางวันดี จันทร์สมบูรณ์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,751 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย