ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไทบุราณศิลป์
รหัสทะเบียน : 1-10-23-02/1-0005
ที่อยู่ : เลขที่ 181/7 หมู่ที่ 1 ถนน แขวงหนองแขม เขตเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 028885289
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางขนิษฐา อุทิศวรรณกุล
2. นางวัตถาพร บรรยง
ɰ ䷺ҳŻ     KANITTHABATIK
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,021 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย