ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกจำปีหนองแขม
รหัสทะเบียน : 1-10-23-02/1-0003
ที่อยู่ : เลขที่ 31 หมู่ที่ 2 ถนน แขวงหนองแขม เขตเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 028072690
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายพยุง หนูแย้ม
2. นายอาคม พลอยมีรัศมี
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,015 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย