ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบริการเรือท่องเที่ยวชุมชนคลองบางหลวง
รหัสทะเบียน : 1-10-22-09/1-0011
ที่อยู่ : เลขที่ 295 หมู่ที่ ถนน แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0944978519
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวธันย์ชนก อสุนี ณ อยุธยา
2. นายถิรยุทธ บุญชู
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,681,947 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย