ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกำแพงทองพัฒนา
รหัสทะเบียน : 1-10-22-09/1-0010
ที่อยู่ : เลขที่ 281/1 หมู่ที่ ถนน แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 028684329
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสมชาย พึ่งศิลป์
2. นางสาวสุธารินี ศรีผดุง
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,707 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย