ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงคลองขวาง
รหัสทะเบียน : 1-10-22-08/1-0013
ที่อยู่ : เลขที่ 52 หมู่ที่ ถนน แขวงคลองขวาง เขตเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0897608838
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาววรนุช ทองเย็น
2. นางสาววรรณภา ก๋งเกิด
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,049 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย