ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเลิศสุขสม
รหัสทะเบียน : 1-10-22-02/1-0017
ที่อยู่ : เลขที่ 499 หมู่ที่ ถนน แขวงบางด้วน เขตเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0816126918
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางอารมณ์ ยมทอง
2. นายอมร เพชรนารี
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,039 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย