ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกุสุมา
รหัสทะเบียน : 1-10-22-02/1-0002
ที่อยู่ : เลขที่ 3 หมู่ที่ ถนน เพชรเกษม 58 แยก 17 แขวงบางด้วน เขตเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 028050610
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสมควร พันธุ์วิเชียร
2. นางยุพิน ฟองเหม
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,681,971 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย