ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนสุภัทรภิบาล
รหัสทะเบียน : 1-10-22-01/1-0004
ที่อยู่ : เลขที่ 29/30 หมู่ที่ 2 ถนน พัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 024576261
โทรสาร : -
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางกัลยกร เดชาธรปัญญวัต
2. นางบุญช่วย วิชชุกร
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,102 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย