ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนทรัพย์สินพัฒนา
รหัสทะเบียน : 1-10-21-07/1-0010
ที่อยู่ : เลขที่ 26 หมู่ที่ ถนน แขวงแสมดำ เขตเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0902475058
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางนฤภร ชื่นรัมย์
2. นายจำรัส แตงมณี
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,121 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย