ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำคุณกะลาบางขุนเทียน
รหัสทะเบียน : 1-10-21-05/1-0017
ที่อยู่ : เลขที่ 26 หมู่ที่ 2 ถนน แขวงท่าข้าม เขตเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0863356745
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสุพจน์ ภูมิใจกุลวัฒน์
2. นายสุทิน อ่อนฟุ้ง
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,124 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย