ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนบุญมี มะพร้าวน้ำหอม
รหัสทะเบียน : 1-10-21-05/1-0005
ที่อยู่ : เลขที่ 20/1 หมู่ที่ ถนน แขวงท่าข้าม เขตเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 028706770
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางบุญมี แก้วผุดผ่อง
2. นางสาวสุพรรณี มูลใชย
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,049 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย