ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยสัปปายะ
รหัสทะเบียน : 1-10-21-05/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 39/56 หมู่ที่ 4 ถนน แขวงท่าข้าม เขตเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 024518891
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสมเกียรติ ลิขิตเจริญกร
2. นางจารุวรรณ เกิดเงิน
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,043 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย