ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนสหาย ซัพพลายส์
รหัสทะเบียน : 1-10-20-09/1-0010
ที่อยู่ : เลขที่ 95/55 หมู่ที่ ถนน แขวงอรุณอมรินทร์ เขตเขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0899222550
โทรสาร : 034104090
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวกานติมา นิมิตกุล
2. นายภูริพงศ์ วงศ์ไพศาลทรัพย์
Ѿ     089 9222550
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,682,068 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย