ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนฐิตาภา สมุนไพร
รหัสทะเบียน : 1-10-20-07/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 481/48 หมู่ที่ ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตเขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 024124081
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางฐิตาภา เทียบรัตน์
2. นางผัสพร ทิวะสิงห์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,681,979 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย