ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเสื้อผ้าชุดเด็กชุมชนวัดใหม่ยายมอญ
รหัสทะเบียน : 1-10-20-05/1-0004
ที่อยู่ : เลขที่ 753/9 หมู่ที่ ถนน อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตเขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0859154965
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวสุนัน ขาวสำลี
2. นางสาวลลิดา อินทร์สกุล
    085-9154965
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,681,979 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย